Egzamin FTBE dla nauczycieli języka angielskiego

LCCI First Certificate for Teachers of Business

Cel egzaminu:

Specjalistyczny egzamin First Certificate for Teachers of Business English jest przeznaczony dla wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania Business English.

LCCI First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) został stworzony z myślą o nauczycielach języka angielskiego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie o nauczania specjalistycznego języka angielskiego. Egzamin certyfikacyjny FTBE ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu specjalistycznego języka angielskiego. Rozwija kompetencje nauczyciela w obszarze metodyki nauczania, terminologii i koncepcji biznesowych typowych dla środowiska biznesowego.

Nauczyciele języka angielskiego, którzy przystępują do egzaminu LCCI FTBE poprawiają swoją pozycję na rynku pracy i zwiększają swoje szanse na realizację projektów językowych o profilu biznesowym.

Format i czas trwania egzaminu LCCI FTBE

Egzamin LCCI FTBE trwa 2 godz. 30 min. i dostępny jest na jednym poziomie zaawansowania. Test składa się z trzech części:

Część A: PROFESSIONAL SKILLS ,która sprawdza kluczowe umiejętności zawodowe wymagane od nauczyciela biznesowego takie jak analiza potrzeb, planowanie kursu czy tworzenie sylabusa.

Część B: METHODOLOGY AND MATERIALS, która ocenia znajomość metod uczenia języka biznesowego oraz umiejetność wykorzystania materiałów dydaktycznych.

Część C: BASIC BUSINESS AWARENESS, która sprawdza znajomość terminologii, koncepcji i procesów biznesowych, jak również umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Egzamin ma formę pisemną, trwa 2,5 godziny i jest dostępny w dowolnie wybranym terminie, w procedurze „na żądanie” w jednym z Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Źródło: http://www.pearson.pl/lcci/egzaminy