Język angielski dla księgowych i finansistów

Język angielski dla księgowych i finansistów

Studia Podyplomowe: Języki obce

Dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego: Język Angielski dla Księgowych i Finansistów przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w międzynarodowych firmach, organizacjach lub instytucjach oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny biznesu, księgowości i finansów, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy. Znajomość specjalistycznego języka obcego umożliwia nawiązanie i usprawnienie współpracy międzynarodowej oraz funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

Poziomy: średnio zaawansowany – zaawansowany

Wymagana znajomość języka angielskiego: komunikatywna

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych.

Studia kończą się wewnętrznym egzaminem.

Zajęcia w niewielkich grupach, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w branży!

CEL STUDIÓW

 • Przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności posługiwania się branżowym, specjalistycznym językiem angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, w zakresie szeroko pojętego biznesu, księgowości, bankowości i finansów
 • Zapoznanie słuchaczy z terminologią ekonomiczną, finansową, księgową, terminologią dokumentów księgowych i korporacyjnych, niezbędną we współpracy międzynarodowej
 • Zapoznanie słuchaczy z pojęciami ogólnymi oraz zagadnieniami teoretycznymi, związanymi z branżą księgowości, rachunkowości i finansów w języku angielskim, których znajomość umożliwia sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym
 • Zapoznanie słuchaczy z praktycznymi sposobami tłumaczenia tekstów i dokumentów z zakresu księgowości i finansów

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE

 1. Komunikację w biznesie
 2. Podstawowe zagadnienia ekonomiczne w języku angielskim
 3. Analizę przypadków biznesowych – konwersacje
 4. Terminologię specjalistyczną z zakresu ekonomii, finansów i księgowości
 5. Korespondencję służbową/handlową, m.in. formularze, druki i dokumenty handlowe, sprawozdania i raporty finansowe
 6. Prezentacje i negocjacje w języku angielskim

Nowoczesne rozwiązanie: Modułowy system kształcenia

 1. Możesz zdobyć nowe kwalifikacje, otrzymując certyfikaty uczestnictwa w intensywnych kursach specjalistycznego języka obcego (jeden lub dwa semestry)
 2. Spełniając odpowiednie warunki*, po ukończeniu dwóch semestrów zajęć z zakresu specjalistycznego języka obcego, otrzymujesz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

*dyplom ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich

Zapisując się na studia podyplomowe kandydaci wnoszą opłaty:

  Opłata rekrutacyjna: 300zł
  Opłata jednorazowa za studia: 5400zł
  Opłata semestralna: 2950zł (x2)
  Opłata miesięczna: 850zł pierwsza rata + 550zł w 10 kolejnych ratach

KONTAKT, INFORMACJE, ZAPISY

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Anna Jaroch

tel. 22 886 50 12
e-mail: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl