Język angielski dla personelu medycznego

Język angielski dla personelu medycznego

Studia Podyplomowe: Języki obce

Dwusemestralne Podyplomowe Studium Specjalistycznego Języka Obcego: Język Angielski dla Personelu Medycznego przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w przychodniach obsługujących klientów międzynarodowych, międzynarodowych placówkach świadczących usługi medyczne, dentystyczne i kosmetyczne, w placówkach zdrowia publicznego oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość języka obcego i rozszerzyć słownictwo z dziedziny medycyny, farmacji, stomatologii, kosmetologii oraz zdrowia publicznego poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy. Znajomość specjalistycznego języka obcego umożliwia nawiązanie i usprawnienie współpracy międzynarodowej oraz funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku medycznym.

Poziomy: średnio zaawansowany

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych.

Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.

Zajęcia w niewielkich grupach, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w branży!

CEL STUDIÓW

 • Przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności posługiwania się branżowym, specjalistycznym językiem angielskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, w zakresie szeroko pojętej medycyny
 • Zapoznanie słuchaczy z terminologią medyczną, terminologią raportów oraz dokumentacją medyczną, etc., niezbędną we współpracy międzynarodowej
 • Zapoznanie słuchaczy z pojęciami ogólnymi oraz zagadnieniami teoretycznymi, związanymi z branżą medycyny w języku angielskim, których znajomość umożliwia sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym
 • zapoznanie słuchaczy z praktycznymi sposobami tłumaczenia tekstów i dokumentów z zakresu medycyny.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE

 1. Komunikację w biznesie
 2. Podstawowe zagadnienia medyczne w języku angielskim.
 3. Analizę przypadków (tzw. case study) – konwersacje.
 4. Terminologię specjalistyczną z zakresu medycyny.
 5. Korespondencję służbową/handlową.
 6. Prezentacje, konwersacje oraz obsługę klienta w języku angielskim.

220 godzin nauki specjalistycznego języka angielskiego!

Nowoczesne rozwiązanie: Modułowy system kształcenia

 1. Możesz zdobyć nowe kwalifikacje, otrzymując certyfikaty uczestnictwa w intensywnych kursach specjalistycznego języka obcego (jeden lub dwa semestry)
 2. Spełniając odpowiednie warunki*, po ukończeniu dwóch semestrów zajęć z zakresu specjalistycznego języka obcego, otrzymujesz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

*dyplom ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich

KONTAKT, INFORMACJE, ZAPISY

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Anna Jaroch

tel. 22 886 50 12
e-mail: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl