Kadra

Zarejestruj się na kurs, szkolenie lub warsztaty

Ucz się od ekspertów!

mgr Tadeusz Oliferko

mgr Tadeusz Oliferko

mgr Marta Saniewska

mgr Marta Saniewska

mgr Katarzyna Kupisińska

mgr Katarzyna Kupisińska

mgr Daryna Soldatenko

mgr Daryna Soldatenko

mgr Agnieszka Kosińska

mgr Agnieszka Kosińska

dr Olesia Lazarenko

dr Olesia Lazarenko

dr hab. Svitlana Romaniuk

dr hab. Svitlana Romaniuk

mgr Joanna Karłowicz-Budzik

mgr Joanna Karłowicz-Budzik

Wykładowca akademicki
dr Maria Biskup

dr Maria Biskup

Wykładowca akademicki

Studia filologii germańskiej oraz lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, studia doktoranckie w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 2006 roku pracownik naukowy w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Ważniejsze stypendia naukowe:
– roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie w Ratyzbonie ufundowane przez Bayrisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
– roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie ufundowane przez Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

dr Bernard Łukańko

dr Bernard Łukańko

dr Anna Jaroch

dr Anna Jaroch

Prorektor ds. dydaktyki
dr Alicja Fandrejewska

dr Alicja Fandrejewska

Kierownik studiów podyplomowych

Filolog, anglista, tłumacz-specjalista, absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Członek zwyczajny towarzystwa tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych TEPIS. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie tłumacza, Specjalizacje: tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, finansowo-ekonomiczne, naukowo-techniczne: tłumaczenia artykułów naukowych z różnych dziedzin (m.in. IT, zarządzanie, statystyka, ekonomia, marketing) publikowanych w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą.

Współpracowała z Europejskim Centrum Transferu Innowacji, Flextronics International Poland, Gemplus Pologne, Zarządem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tczew-Żarnowiec, PZU, Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK), wieloma wydawnictwami uniwersyteckimi, m.in. SGGW, SGH, UW, WSEI (obecnie AFiB Vistula). Od lipca 2012r. jest kierownikiem projektu doskonalenia zawodowego tłumaczy i nauczycieli Lepsza Strona Wiedzy. W ramach projektu Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie organizuje dofinansowane szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i tłumaczy i innych grup zawodowych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

dr Marta Czyżewska

dr Marta Czyżewska

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Wybitny specjalista, doświadczony wykładowca akademicki i tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

Członek ekspert PT TEPIS, członek Rady Naczelnej TEPIS. Współprzewodnicząca Sekcji Niemieckiej, członek Kolegium Ekspertów PT TEPIS.

Autorka publikowanych przekładów tekstów prawnych i prawniczych, artykułów i książek o tematyce językoznawczej (w tym tłumaczeniowej). Nauczyciel tłumaczenia specjalistycznego (m.in. prawniczego) w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz na innych uczelniach.

dr Marcin Michoń

dr Marcin Michoń

Wykładowca akademicki

Filolog, germanista, wybitny specjalista, doświadczony nauczyciel akademicki i tłumacz tekstów specjalistycznych,

Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ, Egzaminator CEIGu (FitI, II, START I, II, Goethe Zertifikat B1-C1), egzaminator TELC (A1-B2).

Autor i współautor wielu publikacji z dziedziny translatoryki. Uczestnik i współorganizator wielu konferencji międzynarodowych. Zainteresowani naukowe: badania naukowe i dydaktyka: przekład w ujęciu dydaktycznym, przekład ustny, teoria translacji przekład tekstów specjalistycznych, literacki, lingwistyka tekstu, teksty prasowe, komentarz polityczny, prasa niemieckojęzyczna od XIX wieku do dziś, konfrontatywne badania nad językiem niemieckim i polskim oraz glottodydaktyka;

dr Elwira Stefańska

dr Elwira Stefańska

Filolog, rusycysta

Filolog, rusycysta, dr nauk filologicznych. Rodowity mówca języka rosyjskiego. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kazachstanie. Praca doktorska z zakresu frazeologii i stylistyki tekstu. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadany w Rosji. Doświadczony nauczyciel akademicki współpracujący m.in. z Uczelnią Łazarskiego, Uniwersytetem Warszawskim oraz wieloma renomowanymi szkołami językowymi. Wybitny specjalista, doświadczony tłumacz artykułów i tekstów prawno-prawniczych i ekonomicznych. Redaktor językowy kwartalników „Myśl ekonomiczna” i „LusNovum” wydawanych przez Uczelnię Łazarskiego. Współpraca z wydawnictwem WSiP jako redaktor podręczników do nauki języka rosyjskiego.

dr Edward Szędzielorz

dr Edward Szędzielorz

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

Filolog, rusycysta, dr nauk filologicznych.

Wybitny specjalista, doświadczony wykładowca i tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.

Członek ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, przewodniczący Kolegium Ekspertów PT TEPiS, nauczyciel zawodu tłumacza przysięgłego na studiach podyplomowych UW, współautor Wielkiego słownika polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego, uczestniczył w pracach nad ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego i nad kodeksem tłumacza przysięgłego, prowadzi konwersatorium z metodologii przekładu prawniczego oraz warsztaty przekładowe na Uniwersytecie Warszawskim, konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych

mgr Grażyna Adamowicz-Grzyb

mgr Grażyna Adamowicz-Grzyb

Tłumacz audiowizualny

Tłumacz audiowizualny, kulturoznawca, redaktor, autorka przekładów do ok. 1000 filmów oraz menedżer medialny.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej: Historia, Uniwersytetu Łódzkiego: Kulturoznawstwo, Specjalność: Filmoznawstwo oraz Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania: Studium Marketingu Politycznego i Medialnego, Specjalizacja: menedżer medialny.

Wybitny specjalista oraz doświadczony redaktor i tłumacz audiowizualny, współpracownik TVP od ponad 20 lat, autorka przekładów do ok. 1000 filmów prezentowanych w TVP na antenach Programu 1 i 2, TVP Polonia, TVP Kultura i TVP HD, członek ZAiKS i Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych STAW. Autorka i wydawca poradników dla tłumaczy audiowizualnych: Jak redagować napisy do filmów. ABC tłumacza filmowego oraz Tłumaczenia filmowe w praktyce. Dyrektor Niepublicznej Placówki Oświatowej FORTIMA – Edukacja. Organizatorka i wykładowca jedynego w Polsce, odbywającego się cyklicznie Kursu przekładu audiowizualnego/ Kursu tłumaczenia filmów. Partner Fundacji SONORIA w dziedzinie kształcenia autorów audiodeskrypcji. Współpraca ze studiami nagrań: EUROCOM, Studio SONORIA, FILM WORLD oraz Międzynarodowym Festiwalem Filmowym WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie organizowanym co roku przez Helsińską Fundację Praw Człowieka – do chwili obecnej.

mgr Marek Kądzielski

mgr Marek Kądzielski

Tłumacz przysięgły

Filolog, anglista, tłumacz-specjalista, tłumacz przysięgły. Członek zwyczajny kwalifikowany TEPIS, członek ekspert Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Wykładowca na studiach podyplomowych dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych (ILS UW) oraz na kursach dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych (TEXTEM, Lexis). Posiada Rekomendację Europejskiej Izby Arbitrażowej do tłumaczenia oficjalnych dokumentów Unii Europejskiej. Szerokie doświadczenie jako tłumacz zdobyte w rozmaitych dziedzinach biznesu: sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym (IBM Polska, APEXIM S.A. AT&T, Lockhead Martin), międzynarodowych firmach doradczych (McKinsey&Co., Boston Consulting Group, AT Kearney), międzynarodowych kancelariach prawniczych (Allen&Overy, Dewey Ballantine, CMS Cameron McKenna, Weil, Gotshal & Manges), sektorze bankowym i firmach Wielkiej Piątki (Ernst&Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers) oraz koncernach farmaceutycznych i chemicznych (Eli Lilly, Merck, Halper Group).

mgr Dorota Staniszewska-Kowalak

mgr Dorota Staniszewska-Kowalak

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Wybitny specjalista, tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1989 r., członek założyciel PT TEPIS, członek ekspert i wieloletni członek Rady Naczelnej, od 2002 r. sekretarz generalny PT TEPIS, przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej Towarzystwa. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, stażu tłumaczeniowego w Komisji Wspólnot Europejskich oraz studiów podyplomowych IPSKT w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów prawnych, prawniczych i ekonomicznych w ramach stałej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Prokuratury Krajowej (obecnie Generalnej) i innych organów wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Autorka publikowanych przekładów polskich aktów prawnych na angielski, w tym w zbiorze „The Polish Law Collection” (Wydawnictwo Translegis), artykułów naukowych oraz autorka i współautorka glosariuszy. Wieloletni redaktor polskich i zagranicznych publikacji naukowych, podręczników akademickich i słowników obcojęzycznych w Wydawnictwie Naukowym PWN. Od 1999 r. nauczyciel przekładu prawnego i prawniczego w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, od 2009 r. – także w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie. Współorganizatorka akcji doskonalenia zawodowego w ramach działalności Sekcji Angielskiej PT TEPIS oraz przedstawiciel Towarzystwa na konferencjach krajowych i zagranicznych.

mec Grażyna Zboralska

mec Grażyna Zboralska

Prawnik i tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Wybitny specjalista, prawnik i tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Absolwentka filologii germańskiej oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek prawo. Odbyła staż w Departamencie Budżetu Funduszy Unijnych Ministerstwa Finansów w Warszawie oraz praktyki w Sądzie Administracyjnym, Sądzie Rejonowym oraz Sądzie Krajowym we Frankfurcie nad Odrą. Fellow przy Instytucie Maxa Plancka Obcego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Hamburgu, asystentka naukowa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Autorka i współautorka wielu publikacji z dziedziny prawa obszaru niemieckojęzycznego w Polsce i za granicą.

mgr Zofia Patoka

mgr Zofia Patoka

Tłumacz Przysięgły

Tłumacz Przysięgły, Tłumacz-Specjalista. Tłumacz przysięgły z wieloletnią praktyką w zawodzie – wieloletnie doświadczenie w zawodzie tłumacza pisemnego i ustnego, specjalizacje: tłumaczenia prawno-prawnicze, ekonomiczne, medyczne, tłumaczenie dokumentów UE, etc. Autorka i współautorka wielu podręczników do nauki języka angielskiego: Business English, język specjalistyczny, język prawniczy, medyczny, etc. m.in. Basic English for Business Part 1,2,3, English for Public Health, English for Beauty Therapists, English for Your Medical Career, Practise BEC Vantage Reading, Writing and Speaking Skills.

mgr Katarzyna Wiśniewska

mgr Katarzyna Wiśniewska

Tłumacz-Specjalista

Tłumacz-Specjalista. Absolwentka anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie tłumacza: tłumaczenie symultaniczne konferencji prasowych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego, w Wyborach do Sejmu i Senatu RP, w Wyborach Parlamentarnych i Wyborach Prezydenckich, we wspolpracy z FOKUS PR. Wykonywała tłumaczenia dla firm, m.in. Procter & Gamble, Fokus PR, Agencja Wydawniczo-Reklamowa KAVA KAVA.