Kształcenie

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie jest jedyną prywatną specjalistyczną uczelnią językową na Mazowszu. Od 19 lat jesteśmy obecni na edukacyjnej mapie Polski. Cieszymy się dobrą opinią oraz zaufaniem Studentów i Słuchaczy.

Nasze wieloletnie doświadczenie w kształceniu przyszłych nauczycieli i tłumaczy idzie w parze z dbałością o niezmiennie wysoki poziom nauczania, właściwy dobór materiałów dydaktycznych oraz dostosowywanie treści zajęć do aktualnych potrzeb i wymogów obecnego rynku pracy.

Zajęcia w niewielkich grupach pozwalają nam wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom Naszych Studentów i Słuchaczy. Nasi Studenci i Słuchacze mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą.

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Nasi Wykładowcy to osoby z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu w najlepszych placówkach edukacyjnych w Polsce oraz tłumacze-specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. Naszym atutem jest również atrakcyjna lokalizacja Lingwistycznej Szkoły Wyższej. Nasza uczelnia położona jest w centrum Warszawy (dogodny dojazd).

 

Kształcenie - lepsza strona wiedzy

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, specjalistycznego, literackiego i audiowizualnego, jak również zapoznanie słuchaczy z metodyką, pragmatyką i warsztatem pracy tłumacza. Nasi Słuchacze mają szansę zapoznać się z terminologią ogólną i specjalistyczną: prawną, prawniczą i ekonomiczną, oraz praktycznymi sposobami tłumaczenia tekstów i dokumentów z danej branży. Pragniemy również, aby Nasi Słuchacze umiejętnie łączyli konkretną wiedzę specjalistyczną, znajomość terminologii branżowej z praktycznymi umiejętnościami w zakresie przekładu tekstów.

Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Przysięgłych, Specjalistycznych, Literackich i Audiowizualnych spełnia wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmuje praktyczne umiejętności językowe niezbędne podczas do wykonywania zawodu tłumacza oraz wiedzę specjalistyczną z danej branży.

Program studiów obejmuje teorię przekładu tekstów i dokumentów, metodologię tłumaczenia, analizę translatoryczną tekstu, znajomość terminologii specjalistycznej oraz stylistykę języka polskiego.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczenia oraz warsztatów tłumaczeniowych, na które składają się tłumaczenia specjalistyczne pisemne, w tym praktyczna nauka przekładu oraz tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista.

Nasze atuty:
• wysoki poziom jakości kształcenia,
• wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna,
• tłumacze-specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie,
• właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla słuchaczy,
• indywidualne podejście do każdego Słuchacza,
• możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych,
• baza dydaktyczna i biblioteczna,
• lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd)