Kursy IELTS

IELTS (International English Language Testing System) to najpopularniejszy na świecie test języka angielskiego.

IELTS to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu.

Egzamin trwa około trzech godzin. Podczas egzaminu ocenia się kompetencje językowe kandydata: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. Wyniki są dostępne w ciągu 13 ani.

IELTS jest testem języka angielskiego o najszerszej uznawalności.

Wiele prestiżowych uniwersytetów i szkół wyższych w Polsce i za granicą akceptuje test IELTS jako całkowitą lub częściową podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i testów z języka angielskiego, a także jako podstawę przyznawania punktów w ramach międzynarodowych programów studenckich, takich jak Erasmus+.

IELTS jest uznawany przez Radę Europy. Skala Poziomów Rady Europy (CEFR) stanowi bazę uznawalności kwalifikacji językowych, usprawniając tym samym mobilność zawodową i edukacyjną.