Tłumacz Literacki i Audiowizualny

Podyplomowe Studium Tłumaczy Literackich i Audiowizualnych

Język angielski, język niemiecki, język rosyjski

Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy literackich i audiowizualnych przygotowują słuchaczy posiadających biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza, doskonalą warsztat pracy tłumaczy początkujących.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu tekstów literackich.

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i wewnętrznym egzaminem.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Literackich i Audiowizualnych spełnia wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmuje wiedzę ogólną z zakresu przekładu tekstów literackich i kulturowych, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, krytycznej analizy i interpretacji tekstów, etc. oraz praktyczne umiejętności językowe niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza literackiego i audiowizualnego.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE

 1. Teorię i pragmatykę przekładu tekstów literackich i kulturowych
 2. Krytyczną analizę i interpretację tekstu/ Redakcję tekstu i redagowanie napisów do filmu
 3. Podstawy literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
 4. Metodologię przekładu tekstów literackich i kulturowych
 5. Stylistykę języka polskiego
 6. Podstawy edytorstwa dla tłumaczy

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

 1. Wykłady
 2. Konwersatoria
 3. Ćwiczenia
 4. Warsztaty przekładowe:
  – tłumaczenie pisemne w tym praktyczna nauka przekładu tekstów literackich i kulturowych
  – analiza krytyczna i interpretacja tekstu oraz podstawy edytorstwa/ redakcja tekstu i redagowanie napisów do filmu
  – tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ‘vista

Zapisując się na studia podyplomowe kandydaci wnoszą opłaty:

  300zł opłata rekrutacyjna
  Opłata jednorazowa za studia: 5400zł
  Opłata semestralna: 2950zł (x2)
  Istnieje możliwość wnoszenia płatności za studia w systemie ratalnym

KONTAKT, INFORMACJE, ZAPISY

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Anna Jaroch

tel. 22 886 50 12
e-mail: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl