Projekt Lepsza Strona Wiedzy

Zarejestruj się na kurs, szkolenie lub warsztaty

Ucz się od ekspertów!

Projekt Lepsza Strona Wiedzy powstał z inicjatywy Władz Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie.

W ramach projektu rozwoju zawodowego nauczycieli i tłumaczy oraz innych grup zawodowych Uczelnia wspiera i dofinansowuje studia podyplomowe dla tłumaczy i nauczycieli, kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu tłumaczenia tekstów prawno-prawniczych i ekonomicznych, finansowych, naukowych, medycznych, literackich oraz tłumaczenia audiowizualnego, nauczania języków obcych (w tym języka polskiego jako obcego) oraz doskonalenia praktycznych umiejętności z zakresu specjalistycznego języka obcego.

Zróżnicowane programy studiów podyplomowych LSW są przygotowane z myślą o absolwentach studiów wyższych, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego) i zorientowanych na zdobycie nowych lub dodatkowych, udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi standardami kwalifikacji zawodowych.

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie zaprasza tłumaczy, studentów, nauczycieli na warsztaty w ramach projektu doskonalenia zawodowego nauczycieli i tłumaczy Lepsza Strona Wiedzy.