Język angielski w administracji publicznej

Język angielski w administracji publicznej

Kategoria:

Opis

Kurs „Język Angielski dla Pracowników Administracji Publicznej” przeznaczony są dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach administracji publicznej oraz dla osób, które chciałyby dodatkowo pogłębić znajomość angielskiego i rozszerzyć słownictwo w zakresie branżowego języka angielskiego, poprawiając w ten sposób swoją sytuację na rynku pracy.

Znajomość języka angielskiego umożliwia nawiązanie i usprawnienie współpracy z partnerami zagranicznymi oraz sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Program studiów kładzie szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie kompetencji językowych w sytuacjach wymagających zastosowania formalnego języka angielskiego, takich jak: obrady, spotkania, wystąpienia, prowadzenie korespondencji czy sporządzanie raportów.

Program kursu obejmuje:

1. Komunikację ustną i pisemną w administracji i biznesie.
2. Aspekty interkulturowe we współpracy międzynarodowej
3. Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie mówienia: prowadzenia rozmów, rozmów telefonicznych, spotkań, przygotowania prezentacji i wystąpień publicznych.
4. Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie pisania e-maili, listów formalnych, dokumentów i raportów.

Uczestnicy doskonalą kompetencje językowe w zakresie rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania tekstów, sprawozdań oraz praktyczne umiejętności biznesowe m.in.: przygotowanie prezentacji, prowadzenie rozmów i spotkań, prowadzenie korespondencji oraz przygotowywanie dokumentów, listów formalnych i raportów w języku angielskim.

Dodatkowe informacje
Adres e-mail: kursy@lingwistyka.edu.pl
Telefon: + 48 506 664 465; +48 (22) 12 85 882
Adres: Kasprzaka 2/8, 01-211 (wejście od ul. Karolkowej, I piętro)
Website: www.lepszastronawiedzy.pl

Polub stronę na Facebooku, otrzymuj aktualne informacje o szkoleniach i warsztatach:
Facebook