Przygotowanie do egzaminu Pearson PTE

Przygotowanie do egzaminu Pearson PTE

Opis

Egzamin PTE General poziom 3 jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2, wpisanym do rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie kwalifikacji nauczycieli.

Egzamin bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa. Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.

Dlatego aż 6 poziomów egzaminu pozwala potwierdzić znajomość języka na każdym poziomie w skali CEFR, a zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia.

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.
 
W Polsce egzaminy PTE zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200), są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku oraz są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695).
 
Egzaminy PTE General składają się z dwóch części:
 
– egzamin pisemny sprawdzający umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność pisania,
– egzamin ustny sprawdzający umiejętność sprawnego i poprawnego komunikowania się w obcym języku.

Dodatkowe informacje
Adres e-mail: kursy@lingwistyka.edu.pl
Telefon: + 48 506 664 465; +48 (22) 886 50 12
Adres: Kasprzaka 2/8, 01-211 (wejście od ul. Karolkowej, I piętro)
Website: www.lepszastronawiedzy.pl

Polub stronę na Facebooku, otrzymuj aktualne informacje o szkoleniach i warsztatach:
Facebook