Przygotowanie do egzaminu WiDaF

Przygotowanie do egzaminu WiDaF

Opis

Czym jest WiDaF?

Test WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to test przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Test powstał w 1996 roku, stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową.

WiDaF to test wyboru (tylko jedna prawidłowa odpowiedź) składający się ze 150 pytań testowych. Test składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 30 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (10-330 punktów x 3) za każdy element testu: słownictwo, czytanie, słuchanie.
Format testu

Sekcja I (105 minut)

Słownictwo: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy itp. Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd.
Gramatyka: koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd.
Czytanie: teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.

Sekcja II (45 minut)

Słuchanie: podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.

Wyniki

Skala punktacji WiDaF to 30-990 punktów. Wynik jest podzielony na 3 części składowe:
Słownictwo: 10-330 punktów
Rozumienie tekstu pisanego: 10-330 punktów
Rozumienie ze słuchu: 10-330 punktów

Źródło: www.etsglobal.org
Dodatkowe informacje
Adres e-mail: kursy@lingwistyka.edu.pl
Telefon: + 48 506 664 465; +48 (22) 886 50 12
Adres: Kasprzaka 2/8, 01-211 (wejście od ul. Karolkowej, I piętro)
Website: www.lepszastronawiedzy.pl

Polub stronę na Facebooku, otrzymuj aktualne informacje o szkoleniach i warsztatach:
Facebook