Umowy i pisma w języku ukraińskim

Umowy i pisma w języku ukraińskim

Opis

Szkolenie, które obejmuje zapoznanie się z niezbędnym i aktualnym słownictwem z zakresu korespondencji handlowej i służbowej, współpracy międzynarodowej oraz zasad prowadzenia dokumentacji biznesowej. W ramach szkolenia prezentujemy również informacje dotyczące sposobów tworzenia listów handlowych, sporządzania notatek służbowych oraz ich struktury. Uczestnicy poznają również wzory listów komercyjnych, jak również niektórych umów cywilnoprawnych. Prowadzący zapozna ich z zasadami tłumaczenia w/w dokumentów na język polski. Proponujemy ciekawe i przydatne ćwiczenia i zadania polegające na prawidłowym zastosowaniu zwrotów oficjalnych w umowach i pismach, poszukiwaniu ich odpowiedników w języku polskim, jak również tłumaczeniu niektórych umów i pism z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński.

Wszyscy Słuchacze otrzymają certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu..
Dodatkowe informacje
Adres e-mail: fabryka-jezyka@lingwistyka.edu.pl
Telefon: +48 (22) 886 50 12
Adres: Al. Jerozolimskie 148
Website: www.lepszastronawiedzy.pl

Polub stronę na Facebooku, otrzymuj aktualne informacje o szkoleniach i warsztatach:
Facebook