Studia podyplomowe dla tłumaczy

Zarejestruj się na kurs, szkolenie lub warsztaty

Ucz się od ekspertów!

Studia podyplomowe dla tłumaczy

Język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język ukraiński

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, specjalistycznego, literackiego i audiowizualnego, jak również zapoznanie słuchaczy z metodyką, pragmatyką i warsztatem pracy tłumacza. Nasi Słuchacze mają szansę zapoznać się z terminologią ogólną i specjalistyczną: prawną, prawniczą i ekonomiczną, oraz praktycznymi sposobami tłumaczenia tekstów i dokumentów z danej branży. Pragniemy również, aby Nasi Słuchacze umiejętnie łączyli konkretną wiedzę specjalistyczną, znajomość terminologii branżowej z praktycznymi umiejętnościami w zakresie przekładu tekstów.

Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Przysięgłych, Specjalistycznych, Literackich i Audiowizualnych spełnia wymagania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmuje praktyczne umiejętności językowe niezbędne podczas do wykonywania zawodu tłumacza oraz wiedzę specjalistyczną z danej branży.

Program studiów obejmuje teorię przekładu tekstów i dokumentów, metodologię tłumaczenia, analizę translatoryczną tekstu, znajomość terminologii specjalistycznej oraz stylistykę języka polskiego.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczenia oraz warsztatów tłumaczeniowych, na które składają się tłumaczenia specjalistyczne pisemne, w tym praktyczna nauka przekładu oraz tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista.

Studia podyplomowe
dla tłumaczy
przysięgłych

Język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język ukraiński

Zobacz Szczegóły

Studia podyplomowe
dla tłumaczy
specjalistycznych

Język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język ukraiński

Zobacz Szczegóły

Studia podyplomowe
dla tłumaczy literackich i audiowizualnych

Język angielski, język niemiecki, język rosyjski

Zobacz Szczegóły