Studia podyplomowe: Technologie informacyjne

Zarejestruj się na kurs, szkolenie lub warsztaty

Ucz się od ekspertów!

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

SŁUCHACZE

Studia adresowane są do nauczycieli języków obcych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, którzy pragną zdobyć umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, technik komputerowych i multimedialnych wykorzystywanych w nauczaniu języków obcych.

CEL STUDIÓW

  • przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych, technik komputerowych i multimedialnych w nauczaniu języka obcego,
  • zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technikami i metodami nauczania języków obcych opartymi na technologii (m.in. flipped classroom, mobile learning, asynchronous learning, adaptive learning, online learning etc.),
  • tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi technologicznych – analiza przykładów, prezentacja zasobów multimedialnych i rozwiązań technologicznych wzbogacających zajęciach z języka obcego ( m.in. e-projects, webquests, VLEs, ePortfolios, blogs, wikis, social media),
  • zapoznanie słuchaczy z najnowszymi teoriami glottodydaktycznymi oraz podstawowymi zagadnieniami z zakresu neurodydaktyki.

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE

  1. Neurodydaktyka
  2. Technologie informacyjne
  3. Najnowsze trendy i kierunki w nauczaniu języków obcych
  4. Technologia a edukacja XXI wieku
  5. Warsztaty: narzędzia informacyjno-komunikacyjne na zajęciach z języka obcego

Zapisując się na studia podyplomowe kandydaci wnoszą opłaty:

  Opłata rekrutacyjna: 300zł
  Opłata semestralna: 2950zł (x2)

KONTAKT, INFORMACJE, ZAPISY

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Anna Jaroch

tel. 22 886 50 12
e-mail: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl