Studia podyplomowe: Tłumacz specjalistyczny

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa!

LINGWISTYCZNA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE zaprasza na

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH (ANGIELSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, UKRAIŃSKI) – nowy nabór!

Zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne! Zapisy: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

Informacje: Dwusemestralne studia podyplomowe dla tłumaczy specjalistycznych przygotowują słuchaczy posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku oraz biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego (przynajmniej na poziomie B2/C1) do pracy w charakterze tłumacza specjalistycznego. Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.

Na drugim semestrze słuchacze mogą wybrać specjalności, które szczególnie ich interesują (Tłumaczenia prawniczo-ekonomiczne, Tłumaczenia finansowo-ekonomiczne, Tłumaczenia naukowo-techniczne, Tłumaczenia naukowo-medyczne, Dokumenty korporacyjne, Dokumenty UE, etc.).

Studia adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu przekładu tekstów specjalistycznych.

Oferujemy: 140 godzin warsztatów tłumaczeniowych, 40 godzin tłumaczeń ustnych, zajęcia praktyczne w małych grupach (10-12 osób), indywidualne podejście do każdego słuchacza.

Ramowy program studiów:

Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Specjalistycznych pozwala doskonalić praktyczne umiejętności językowe niezbędne podczas do wykonywania zawodu tłumacza specjalistycznego.

Program studiów obejmuje: Teorię i pragmatykę przekładu tekstów specjalistycznych, Analizę translatoryczną tekstu, Metodologię przekładu, Stylistykę języka polskiego, Terminologię specjalistyczną z różnych dziedzin.

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty przekładowe: tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna nauka przekładu dokumentów poświadczonych, tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista

Zapisując się na studia podyplomowe kandydaci wnoszą opłaty:
• 300zł tytułem dopuszczenia do egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej
• Opłata jednorazowa za studia: 5400zł,
• Opłata semestralna: 2950zł (x 2).

Istnieje możliwość wnoszenia płatności za studia w systemie ratalnym.

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Kasprzaka 2/8 (wejście od ul. Karolkowej, I piętro)
01-211 Warszawa

tel. 22 12 85 882
E-mail: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl