Studia podyplomowe: Tłumacz przysięgły

Studia podyplomowe: Tłumacz przysięgły

LINGWISTYCZNA SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE zaprasza na

PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH (ANGIELSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI, UKRAIŃSKI) – nowy nabór!

Zapisy na rozmowy kwalifikacyjne i egzaminy wstępne trwają!
Kontakt: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

Informacje: Dwusemestralne studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych przygotowują słuchaczy posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku oraz biegłą znajomość języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego (przynajmniej na poziomie C1) do pracy w charakterze Tłumacza Przysięgłego. Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych przygotowuje Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wewnętrznym egzaminem dyplomowym.

Oferujemy: 140 godzin warsztatów tłumaczeniowych, 40 godzin tłumaczeń ustnych, zajęcia praktyczne w małych grupach (10-12 osób), indywidualne podejście do każdego słuchacza.

Ramowy program studiów:

Program Podyplomowego Studium Tłumaczy Przysięgłych spełnia wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości, obejmuje wiedzę ogólną z zakresu prawa polskiego, prawa danego obszaru językowego, zagadnień prawno-ekonomicznych oraz praktyczne umiejętności językowe niezbędne podczas do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Program studiów obejmuje: Teorię i pragmatykę przekładu dokumentów poświadczonych, Analizę translatoryczną tekstu, Podstawy prawa polskiego i prawa danego obszaru językowego, Metodologię przekładu sądowego, Język prawny i prawniczy, Stylistykę języka polskiego i inne.

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty przekładowe: tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna nauka przekładu dokumentów poświadczonych, tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista

Zapisując się na studia podyplomowe kandydaci wnoszą opłaty:
• 300zł tytułem dopuszczenia do egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej
• Opłata jednorazowa za studia: 5400zł,
• Opłata semestralna: 2950zł (x 2).

Istnieje możliwość wnoszenia płatności za studia w systemie ratalnym.

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Kasprzaka 2/8 (wejście od ul. Karolkowej, I piętro)
01-211 Warszawa
tel. 22 12 85 882

E-mail: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl