Technologie informacyjne w nauczaniu języków obcych

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Szkolenie adresowane do nauczycieli języków obcych zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, którzy pragną zdobyć umiejętności z zakresu technologii informacyjnych, technik komputerowych i multimedialnych wykorzystywanych w nauczaniu języków obcych.

Zapraszamy!

Wkrótce rejestracja na szkolenie. Zapraszamy!