„Umowy i pisma w języku rosyjskim” 26 kwietnia 2018r. godz. 17.00-20.00

„Umowy i pisma w języku rosyjskim” 26 kwietnia 2018r. godz. 17.00-20.00

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie zaprasza na szkolenie: „Umowy i pisma w języku rosyjskim”

Termin: 26 kwietnia 2018r. godz. 17.00-20.00

Miejsce: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa
(wejście od ul. Karolkowej, I piętro)

Zapisy i dodatkowe informacje: kursy@lingwistyka.edu.pl
Koszt szkolenia: 249zł
Koszt szkolenia ze zniżką dla Studentów, Słuchaczy i Absolwentów LSW: 100zł

Oferujemy szkolenie, które obejmuje zapoznanie się z niezbędnym i aktualnym słownictwem z zakresu korespondencji handlowej i służbowej, współpracy polsko-rosyjskiej oraz zasad prowadzenia dokumentacji biznesowej. W ramach szkolenia prezentujemy również informacje dotyczące sposobów tworzenia listów handlowych, sporządzania notatek służbowych oraz ich struktury. Uczestnicy poznają również wzory listów komercyjnych, jak również niektórych umów cywilnoprawnych. Prowadzący zapozna ich z zasadami tłumaczenia w/w dokumentów na język polski. Proponujemy ciekawe i przydatne ćwiczenia i zadania polegające na prawidłowym zastosowaniu zwrotów oficjalnych w umowach i pismach, poszukiwaniu ich odpowiedników w języku polskim, jak również tłumaczeniu niektórych umów i pism z języka rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Тренинг-обучение «Договоры и коммерческие письма на русском языке» в ЛСВ
Предлагаем одноразовое тренинг-обучение, целью которого является прежде всего представление необходимой базовой актуальной лексики в сфере коммерческой и официальной переписки, польско-российского экономического сотрудничества, ведения коммерческой документации. Кроме того, вы познакомитесь с видами коммерческих писем, особенностями их структуры, образцами коммерческих писем и некоторых гражданско-правовых договоров, спецификой их перевода на польский язык. Вас ждут интересные и эффективные упражнения и задания, связанные с правильным употреблением официальных выражений в договорах и коммерческих письмах, поисков их эквивалентов в польском языке и переводе текстов некоторых договоров и коммерческих писем с русского языка на польский язык и с польского языка на русский язык.

Prowadzący: Elwira Stefańska – doktor nauk filologicznych, językoznawca, rusycysta. Specjalizuje się m.in. w dydaktyce języków obcych oraz tłumaczeniu tekstów specjalistycznych. Doświadczony tłumacz tekstów ekonomicznych i prawno-prawniczych. Autorka wielu publikacji w języku rosyjskim i polskim. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie w Woroneżu, także w Rosji otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego. Nauczyciel akademicki, pracuje w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie, współpracuje z Uczelnią Łazarskiego oraz renomowanymi szkołami językowymi.

Autorka podręcznika „W świecie biznesu. Język rosyjski dla biznesmenów”. Książka ukazuje się w ramach współpracy
Wydawnictwa Poltext oraz Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. www. lingwistyka.edu.pl